Home > E. Pathology by systems > Skin > sebaceous hamartoma

sebaceous hamartoma

Wednesday 16 June 2004

nevus sebaceous of Jadassohn

Digital case

- JRC:10863 : nevus sebaceous of Jadassohn.

Images

- Nevus sebaceous

DIFFERENTIAL

- sebaceous hyperplasia

  • senile sebaceous hyperplasia

- sebaceous adenoma
- epidermal nevus
- wart (verruca vulgaris)
- verrucous hamartoma (verrucous nevus)

See also

- sebaceous tumors.

Portfolio

  • Nevus sebaceous of Jadassohn
  • Nevus sebaceous of Jadassohn
  • Nevus sebaceous of Jadassohn