Home > J. Books > Books > Pathology > Pulmonary pathology > pulmonary zygomycosis

pulmonary zygomycosis

Tuesday 10 July 2007

Types

- Mucor sp. (pulmonary mucormycosis)
- Rhizopus sp.
- Rhizomucor sp.

See also

- Mycoses

  • hyalohyphomycoses
    • zygomycosis (mucormycosis)

Portfolio

  • Pulmonary zygomycosis (Rhizomucor sp.)
  • Pulmonary zygomycosis (Rhizomucor sp.)
  • Pulmonary zygomycosis (Rhizomucor sp.)
  • Pulmonary zygomycosis (Rhizomucor sp.)